De Mortelen

 

De Mortelen liggen tussen Boxtel, Sint-Oedenrode, Best en Oirschot. Het is een landschapsreservaat met een kleinschalige afwisseling van bos, akkers, weilanden en houtwallen. Het is een hoeven- of kampenlandschap, een ontginningslandschap dat in de loop van de twaalfde eeuw door collectieve ontginning van bos tot heide en akkers ontstond aan de rand van akkerdorpen. De naam ‘mortelen’ duidt op weke, zachte grond. De Mortelen en De Scheeken vormen samen het hart van Het Groene Woud en zijn het grootste landschapsreservaat van Noord-Brabant. Het gebied is authentiek kleinschalig. 

Meer informatie over De Mortelen is HIER te vinden.

Edelherten

In 2017 heeft Brabants Landschap samen met ARK Natuurontwikkeling het edelhert teruggebracht in Het Groene Woud. De dieren leven in de gebieden Scheeken en Mortelen, aan weerszijden van de A2. In 2020 is het leefgebied in de Mortelen uitgebreid, met de bouw van een natuurbrug over het spoor Eindhoven-Den Bosch. Op deze pagina vind je alle informatie over de edelherten in Het Groene Woud.

... in Het Groene Woud