Boek: WATER en BROOD: historie én hernieuwde bouwervaring van waterputten en bakhuizen in boekvorm

Publicatiedatum: 15 november 2017

Een boek over historie én over hernieuwde bouwervaring van waterputten en bakhuizen in Het Groene Woud. Dat is in het kort het boek WATER en BROOD dat op 16 november wordt gepresenteerd in het gemeentehuis in Boxtel. Stichting de Brabantse Boerderij is initiatiefnemer van het project en is bij de uitgifte ervan ondersteund door Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en Stichting Brabantse Bronnen.

Waterputten en bakhuizen in Het Groene Woud

In het boek Water en Brood wordt veel aandacht besteed aan de historie, het functioneren en het gebruik van waterputten en bakhuizen in Het Groene Woud en daarbuiten. Het boek bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het eerste deel gaat over water en waterputten, het tweede deel gaat over bakovens en bakhuizen. De auteurs zijn respectievelijk Pieter Parel en George Dirven. Het boek telt 176 pagina en is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Er is gebruik gemaakt van de fotocollecties van de Brabant Collectie, BHIC, Heemkunde Boxtel, Ruud van Nooijen en eigen foto’s.

Historie

Boerengezinnen waren vroeger zelfvoorzienend. Zij haalden het water dat nodig was voor gezin en bedrijf uit de eigen put. Zij bakten hun eigen brood in een met hout gestookte oven. Allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen maakten deze voorzieningen in de eerste helft van de 20e eeuw overbodig. Veel putten en bakhuizen raakten in onbruik en de meeste werden afgebroken. Een klein aantal bleef, in meer of minder goede staat, behouden. Samen met de putten en ovens verdwenen ook de vaklieden en de vakkennis. Naast bronnenonderzoek is een uitgebreide veldinventarisatie gedaan, maar deze leverde weinig resultaat op. Er zijn nog weinig objecten over die in goede staat verkeren.

Bouw nieuw putten en ovens

Onderdeel van het project was de bouw van nieuwe putten en ovens en reconstructie van vervallen exemplaren. Daarmee werd weer hernieuwde bouwervaring opgedaan. Dankzij de medewerking van deskundige vrijwilligers zijn de moderne bouwwijzen in tekst en foto’s vastgelegd in dit boek. Gerestaureerde en/of gereconstrueerde bakhuizen en waterputten worden onder andere via deze publicatie, maar ook in werkelijkheid bij boerderijen gepresenteerd en aan het publiek getoond. Bakhuizen en putten worden zo in een verband geplaatst, waardoor ze ook een andere functie en betekenis krijgen als ‘levende en werkende’ bezienswaardigheid.

Boekenfonds

Eén van de doelstellingen van Het Groene Woud is de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud te vergroten. Onder andere door ervoor te zorgen dat mensen kennis hebben over en van daaruit trots zijn op hun prachtige omgeving. Een manier om kennis over Het Groene Woud te ontsluiten en te delen is het maken en uitgeven van boeken die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Het Groene Woud heeft daarom een boekenfonds opgericht, voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud. Het boek Water en Brood heeft een bijdrage uit dit Boekenfonds ontvangen. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van gemeente Boxtel, Prins Bernard Cultuurfonds, Heemkundestichting Kèk Liemt, Stichting Brabantse Bronnen, Stichting de Brabantse Boerderij en SPPiLL.

Boek verkrijgbaar

Het boek WATER en BROOD is te koop voor € 22,50 via Pictures Publishers www.picturespublishers.nl en bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud