Inrichting Duurzaamheidsvallei Voorste Stroom

Publicatiedatum: 10 februari 2014

Langs de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk (een afstand van vier kilometer) wordt een Duurzaamheidsvallei ingericht. Alles wat momenteel gaande is op het gebied van duurzaamheid kan langs dit riviertje worden beleefd. Concreet gaat het om energie, natuur, landbouw en cultuurhistorie. De plannen voorzien in een toeristische impuls voor Tilburg en Oisterwijk. Op maandagavond 17 februari 2014 worden vanaf 20.00 uur de plannen toegelicht tijdens een openbare informatiebijeenkomst in de Druiventros in Berkel-Enschot. De avond begint met informatie over hetgeen vanuit het project Deltaplan voor het Landschap in dit gebied al is gerealiseerd en waar de Duurzaamheidsvallei op verder bouwt. 

Het Deltaplan voor het Landschap biedt kansen aan boeren en ander grondeigenaren in Moerenburg, Heukelom en Koningshoeve om beplanting aan te leggen, poelen of wandelpaden. Hiervoor sluiten zij een contract met Deltaplan voor het Landschap en ontvangen 30 jaar lang een vergoeding. Zo mogelijk is door grondruil en extra grondtoedeling de structuur van het agrarische bedrijf te verbeteren. Ook in 2014 zijn er nog kansen.

De resultaten zijn te danken aan de intensieve samenwerking met lokale mensen en organisaties zoals Werkgroep Behoud Moerenburg, Groen Boer en Doen, Brabants Landschap, ZLTO, Het Groene Woud en ook de betreffende gemeenten. Er is een samenwerking gegroeid met de initiatiefgroep van de Duurzaamheidsvallei.

Vallei

De naam Duurzaamheidsvallei heeft twee betekenissen. Het stroomgebied van de Voorste Stroom (op het grondgebied van Tilburg De Leij geheten) wordt gezien als een vallei. Maar vallei is ook een speelse verwijzing naar Silicon Valley. Deze regio bij San Francisco staat voor alles wat met moderne technologie te maken heeft. In dezelfde zin moet de Duurzaamheidsvallei een voorbeeld worden van duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. De duurzaamheidsvoorbeelden worden langs de Voorste Stroom gepresenteerd op een plezierige en educatieve manier die tevens een belevenis is voor regiobewoners en toeristen.

Fases

In een eerste fase worden alle plannen met het gebied die er zijn of die al zijn verwezenlijkt tot eenheid gebracht. Deze eerste fase moet eind 2014 klaar zijn. In de verwezenlijking van de eerste fase werkt de Stichting Duurzaamheidsvallei nauw samen met het Deltaplan voor het Landschap. Eind dit jaar moet het mogelijk zijn om langs aaneengesloten wandel-, fiets- en ruiterpaden tussen Tilburg en Oisterwijk te recreëren. In deze fase realiseert het Deltaplan voor het Landschap zoveel mogelijk nieuwe beplanting. Het gebied krijgt uniforme informatieborden en bewegwijzering. Eind 2016 moet de tweede fase zijn voltooid. Dan zijn uiteenlopende duurzame voorbeelden gerealiseerd zoals het opwekken van energie uit water, wind- en zonne-energie, het terugbrengen van cultuurhistorische elementen, natuur en dergelijke.

Stichting Duurzaamheidsvallei

Voor het verwezenlijken van de Duurzaamheidsvallei is een stichting opgericht. De initiatiefnemers zijn inwoners van Berkel-Enschot, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. De groep betrokken inwoners vertegenwoordigt een breed spectrum aan organisaties, zoals de dorpsraad Berkel-Enschot, de buurtraad Heukelom, Oisterwijk 800 SPOT en WieKentKunst Moergestel. De Duurzaamheidsvallei sluit aan bij eerdere initiatieven van onder meer Armhoefse Akkers, Project Deltaplan voor het Landschap, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Moerenburg, Samen Groen Doen en Groen Boer en Doen.

Informatieavond

De initiatiefgroep is een jaar geleden ontstaan. Er is veel werk verzet. De plannen zijn voor zover mogelijk getoetst op hun haalbaarheid en besproken met een scala aan partners, gebruikers, bewoners en gemeenten. De Duurzaamheidsvallei is nu in het stadium dat er mee naar buiten kan worden getreden. Daarom organiseren het Deltaplan voor het Landschap en de Stichting Duurzaamheidsvallei nu een openbare informatieavond op 17 februari 2014 vanaf 20.00 uur in De Druiventros in Berkel-Enschot.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud