Laat maar waaien! Lezing over coöperatieve windenergie - maandag 25 februari in Liempde

Publicatiedatum: 22-02-2019

Coöperatie Zuidenwind is een vereniging voor coöperatieve windenergie en telt ruim vierhonderd leden. De coöperatie heeft op dit moment één windturbine in Midden-Limburg. Eind 2020 zullen dit er al vijf zijn. De winst ervan komt volledig ten goede aan de coöperatie. Hiermee is Zuidenwind een prachtig voorbeeld van een energiegemeenschap. Het initiatief ligt geheel in lijn met de doelen die ook het Europese Interregproject ECCO (Energy Community COoperations) in Brabant (onder meer in Het Groene Woud) stelt. Binnen ECCO staat het lokaal opwekken van duurzame energie centraal. Jo Kunnen van Coöperatie Zuidenwind spreekt tijdens de lezing over de voor- en nadelen van windenergie en coöperatieve energiewinning. Zijn verhaal is interessant voor ieder inwoner van Het Groene Woud. De gratis lezing vindt plaats in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd in Liempde. 

Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.

De Coöperatie Zuidenwind is een snel groeiende vereniging van inmiddels meer dan vierhonderd leden, allen 'gewone' burgers. Sinds 2015 exploiteert Zuidenwind één windturbine in Midden-Limburg en eind dit jaar komen daar twee windmolens bij en eind volgend jaar nog eens twee. De coöperatie runt dan vijf moderne windturbines. De economische winst van deze molens komt geheel ten goede aan de coöperatie en de regio waar de molens staan, dus niet aan een commerciële onderneming ver weg. Jo Kunnen is bestuurslid en gecertificeerd molenaar bij de Coöperatie Zuidenwind.

Klimaatverandering

Ondanks meerdere klimaatconferenties gaat de opwarming van de aarde helaas nog steeds door. De klimaatverandering als gevolg van deze opwarming veroorzaakt wereldwijd steeds grotere problemen. Steeds meer delen van onze prachtige aarde dreigen onbewoonbaar te worden. Alle hoop is nu gevestigd op het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Op basis van dit akkoord moet de CO2-uitstoot over de gehele wereld fors worden teruggedrongen. Naast energiebesparing kan het gebruik van duurzame energie, zoals windenergie, daar een grote bijdrage aan leveren.

Windmolens

In Nederland liggen er plannen om het aantal windmolens (nu ca. 2.200) op korte termijn te verdubbelen. Welke voor- en nadelen kleven er aan windmolens? Hoe werkt een windmolen? Wat kost een windmolen? Wat levert een windmolen aan energie op? Kun je als gewone burger meedoen? Hoe werkt een coöperatie? Al deze aspecten komen in deze lezing aan de orde. 

Verloting bezoek turbine De Coöperwiek in Neer

Onder de aanwezigen van de lezing wordt een bezoek aan de turbine van De Coöperwiek in Neer verloot. Deze turbine bevindt zich bovenin een mast op ca. 98 meter hoogte en vanaf daar heeft men een spectaculair uitzicht over Midden-Limburg.

Maandag 25 februari D’n Liempdsen Herd

De lezing van Jo Kunnen wordt op maandag 25 februari om 19.30 uur gehouden in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4, Liempde). Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

ECCO-project in Het Groene Woud

Coöperatie Zuidenwind is een inspiratiebron voor ECCO. Nationaal Landschap Het Groene Woud is een van de kartrekkers van het Europese Interregproject ECCO (Energy Community COoperations) in Brabant. De Europese Unie, het Rijk, provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten subsidiëren het programma dat draait om het lokaal opwekken van duurzame energie.

Aanleiding is de grote energietransitie waar we voor staan. Door lokaal initiatieven te ontwikkelen, ontstaat een breed draagvlak voor duurzame energie, mede doordat de betreffende regio direct van de opbrengsten profiteert. De projecten die onder ECCO-vlag van de grond komen, worden mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa. Het Groene Woud werkt binnen ECCO samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Haaren en Boxtel. Deze gaan actief bijdragen aan een regionaal, duurzaam energiebeleid. 

Foto's: Archief Coöperatie Zuidenwind.

Bouw van de coöperwiek in 2015

Ger van den Oetelaar ontvangt Brabant Bokaal van Cultuurfonds Noord-Brabant
Groene Handdruk voor Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2024
VACATURE: Coördinator LEADER Het Groene Woud (12 uur p/w)
Neem deel aan de Van Gogh NP Academie in 2025
K2Challenge: Doe mee en win een mooi bedrag voor jouw plan of project voor de jeugd
Nieuwsbrief 42 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over de Geelders, het Dommeldal en de Beerze
Geopend: de LEADER-subsidieregeling – Alle goede ideeën verzamelen!
Anton Hellings: “Het Wijboschbroek is mijn thuisgrond”
... in Het Groene Woud