ECCO - Energy Community COoperations

Nationaal Landschap Het Groene Woud geeft vorm aan ECCO, het Europese project waarmee op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. Het Groene Woud stimuleert hiervoor, samen met de deelnemende gemeenten Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Meierijstad, lokale energiegemeenschappen, bestaande uit bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en energiecoöperaties. Ze verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Lokale Energie Actieplannen. Hierbij is niet alleen de terugdringing van de CO2-uitstoot een beoogd doel, ook moet duidelijk zijn dat gemeenschappen sociaal en economisch zelf profiteren van de nieuwe energieproductie en energiebesparing in hun eigen regio. Verder stimuleert Het Groene Woud de beschikbaarheid van ruimtes om energievoorzieningen daadwerkelijk te realiseren en helpt ze betrokken gemeenten om in totaal 100.000 zonnepanelen te installeren.

Meer info vind je op de volgende pagina's:

ECCO en de projecten die voortkomen uit de lokale energiegemeenschappen en de resultaten die zij boeken, worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa.

ECCO is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 van Het Groene Woud. Hierin zijn ook andere projecten opgenomen rond energie, water, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

 

 

 

 

 

 

... in Het Groene Woud