SPPiLL verkent mogelijkheden voor dorpswindmolen in Liempde - Succesverhaal Coöperatie Zuidenwind in Midden-Limburg inspiratiebron voor Het Groene Woud

Publicatiedatum: 12 april 2019

Een windmolen van, voor en door de inwoners van Liempde? Het is heel goed mogelijk, denkt Jo Kunnen van Coöperatie Zuidenwind in Midden-Limburg. Hij hield op 25 februari jl. op uitnodiging van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) de lezing ‘Laat maar waaien’ over coöperatieve windenergie. SPPiLL gaat verkennende stappen gezet om tot een eerste ‘dorpswindmolen’ te komen, die ondergebracht kan worden binnen een nog op te richten Liempdse energiecoöperatie.

Coöperatie Zuidenwind als inspiratiebron

Aanleiding voor de lezing was de landelijke ambitie om in het kader van de energietransitie het aantal Nederlandse windmolens te verdubbelen naar zo’n 4.400. Volgens Kunnen bewijst ‘zijn’ Coöperatie Zuidenwind dat burgers, bedrijven, verenigingen en lokale overheden hierbij een rol van betekenis kunnen spelen. De vierhonderd leden van Zuidenwind beschikken inmiddels over een eigen windmolen in Neer, Midden-Limburg. Eind 2020 moeten dit er vijf zijn. De economische winst ervan komt volledig ten goede aan de coöperatie en de regio waar de molens staan. De lezing in Liempde werd bezocht door zo’n veertig belangstellenden en de helft daarvan wil op de hoogte gehouden worden over de mogelijke realisatie van een windmolen en een daarbij behorende energiecoöperatie in Liempde.

Potentiële partners

“Wij zijn op dit moment serieus aan het kijken hoe we ook in Liempde tot een coöperatie met een eigen dorpswindmolen kunnen komen”, aldus Tossy de Man, voorzitter van SPPiLL. “Het verhaal van Jo Kunnen heeft ons zeer geïnspireerd en als SPPiLL hebben we inmiddels Wijkorgaan Liempde en Dorpsberaad Liempde als potentiële partners benaderd om ook in te stappen in een project rondom lokale energiewinning in en voor ons dorp.”

Werkgroep

SPPiLL is eveneens een werkgroep aan het vormen waarin deskundigen op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, financiën, water en milieu samen gaan nadenken over de mogelijkheden. De Man: “We geven volledige openheid van zaken en we staan natuurlijk open voor samenwerking met andere geïnteresseerde partijen, ook van buiten Liempde.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat er, naar voorbeeld van Zuidenwind, een coöperatie het levenslicht ziet die op termijn winstgevend is en waarvan de gelden terugvloeien naar de gemeenschap. Jo Kunnen heeft al toegezegd de Liempdse werkgroep te willen ondersteunen.

Inspiratiebron voor ECCO

De manier waarop SPPiLL aan de slag wil met de dorpswindmolen voor Liempde - naar voorbeeld van Coöperatie Zuidenwind - sluit naadloos aan bij de doelstellingen van ECCO (Energy Community COoperations) in Het Groene Woud. Nationaal Landschap Het Groene Woud geeft vorm aan ECCO, het Europese project waarbij met internationale samenwerking op lokaal niveau energie-initiatieven van de grond komen. Het Groene Woud zet in op de ondersteuning van lokale energiegemeenschappen van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en energiecoöperaties. ECCO verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Lokale Energie Actieplannen. Hierbij is niet alleen de terugdringing van de CO2-uitstoot een beoogd doel, ook moet duidelijk zijn dat gemeenschappen sociaal en economisch zelf profiteren van de nieuwe energieproductie en energiebesparing in hun eigen regio. De gemeenten Haaren, Boxtel, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en Meierijstad nemen deel aan ECCO. ECCO kan rekenen op financiële steun van de Europese Unie, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten.

Verloting bezoek turbine De Coöperwiek

Tijdens de lezing van Jo Kunnen op 25 februari jongstleden werd een bezoek aan de turbine van De Coöperwiek in Neer verloot, eigendom van Coöperatie Zuidenwind. Deze turbine bevindt zich bovenin een mast op ca. 98 meter hoogte en biedt een spectaculair uitzicht over Midden-Limburg. Chantal van de Laar uit Liempde is de gelukkige winnaar en gaat binnenkort een kijkje nemen bij de turbine.

Foto vanaf windmolen de Coöperwiek

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud