Via nieuwe wandelroute over boerenland van Oisterwijk naar Tilburg

Publicatiedatum: 11 november 2015

Op zaterdag 7 november is een nieuwe wandelroute over boerenland tussen Oisterwijk en Tilburg door de Oisterwijkse wethouder Sjef Verhoeven geopend. Langs deze route, genaamd Wandelroute Duurzaamheidsvallei, zijn door vrijwilligers veel bomen en struiken geplant in kader van de Natuurwerkdag die ook op 7 november plaatsvond. De wandelroute is een ommetje van 14 kilometer van Oisterwijk naar Tilburg en vice versa. Het is een initiatief van Het Groene Woud-project Deltaplan voor het Landschap en Stichting Duurzaamheidsvallei.

De initiatiefnemers willen bezoekers stimuleren om met respect voor de boer en zijn vee de mooie wandeling af te leggen. Daarom vond de opening plaats door het onthullen van een informatiebordje over de parasiet Neospora Caninum. De parasiet veroorzaakt spontane abortus bij koeien. De hond is gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet ziek van, maar brengt de parasiet wel via zijn ontlasting over op de koeien. In het gebied Moerenburg-Heukelom worden dertig nieuwe bordjes geplaatst met daarop de vraag aan bezoekers op de hond aan te lijnen en geen ontlasting van de honden achter te laten in de weilanden.

Steeds aantrekkelijker

Sjef Verhoeven, wethouder Oisterwijk en tevens lid van Stuurgroep Deltaplan voor het Landschap: “De wandelroute is echt met liefde gemaakt. Ik zie het als een uitnodiging om hier eens te komen kijken. Je hoeft niet ver weg te gaan om een mooi landschap te beleven. Dit kan ook dichtbij. Door dit soort kleinschalige initiatieven wordt het steeds leuker om buiten te zijn. Oisterwijk wordt hierdoor steeds aantrekkelijker. Ik beleef dit dan ook als iets geweldigs!”

Lindebomen

Dankzij de medewerking van grondeigenaren in het gebied Moerenburg-Heukelom kon de wandelroute over boerenland en de aanplant van bomen en struiken gerealiseerd worden. Een van de grondeigenaren is familie Van de Pas. Voorzitter Stichting Duurzaamheidsvallei, Henk Hoppenbrouwers: “Op de grond van de familie Van de Pas planten we vandaag diverse zomerlindes. Deze bomen verbeteren het leefklimaat voor bijen. Verder gaan we hier ook nog bessendragende struiken onder planten. Dit zal zeer in de smaak vallen bij de reeën die hier al vaak komen drinken in de poel. En wellicht mogen we in de toekomst ook dassen verwelkomen.”

Wandelroute

De Wandelroute Duurzaamheidsvallei is uitgezet tussen de locatie in Tilburg waar eens Huize Moerenburg heeft gestaan en de plaats in Oisterwijk waar voorheen Kasteel Durendael ontstond. De route komt langs een aantal voorbeelden van duurzaamheidsprojecten in het gebied en het is de bedoeling van de Stichting Duurzaamheidsvallei dat er in de toekomst meer voorbeelden te zien zullen zijn. De route van Tilburg naar Oisterwijk start bij de J.P. Coenstraat ter hoogte van de brug over het Wilhelminakanaal en is gemarkeerd met roze palen. In Oisterwijk start de wandelroute ter hoogte van de Stroomdalpad-brug over de Voorste Stroom ter hoogte van de Meidoornlaan. Deze route is gemarkeerd met groene palen. Ook kan de route gestart worden vanaf de Laag Heukelomseweg in Heukelom.

De wandelroute is hier te downloaden.

Plaatsing laatste boom door grondeigenaar Anneke van de Pas

Opening wandelroute door Sjef Verhoeven

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud