You(th) Challenge, het jongerenprogramma van Het Groene Woud

Publicatiedatum: 18 maart 2020

Een duurzaam fietsenhok voor het toekomstige Van Gogh Nationaal Park ontwerpen en vanuit een jongerenschouw een veiliger fietspad creëren en het lokale bedrijfsleven ontmoeten. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van projecten binnen You(th) Challenge, het jongerenprogramma van Het Groene Woud. Het is een (deels online) community voor en door jongeren, waarin jongeren zelf aan de slag gaan voor en binnen hun eigen leefomgeving: Het Groene Woud. Via You(th) Challenge wil Het Groene Woud de jongeren die er wonen meer betrekken bij het gebied.

You(th) Challenge loopt van 2017-2020 en speelt een verbindende rol tussen jongeren en hun vragen of initiatieven, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De community faciliteert en schept randvoorwaarden voor jongeren om vanuit waar hun eigen energie zit initiatieven ter verbetering van hun leefomgeving te realiseren. Jongeren zijn leidend, You(th) Challenge volgt. De thema’s waaraan gewerkt wordt zijn divers: betaalbaar wonen, klimaatverandering, werk in de omgeving, betekenis van natuur voor de psyche, bereikbaarheid en mobiliteit, veiligheid en sociaal ondernemen. De gemeenten waarbinnen You(th) Challenge actief is, liggen verspreid in Het Groene Woud: Son en Breugel, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk, Vught, Eindhoven, Tilburg, Boxtel en ‘s-Hertogenbosch.

Recente initiatieven

Duurzaam fietsenhok

Samen met een team van Het Techniek Atelier van het Koning Willem 1 College is een invulling bedacht voor het vraagstuk: ‘Hoe kun je het Vincent van Gogh Nationaal Park meer bekend en aantrekkelijk maken voor jongeren?’ Inspelend op de trend van elektrisch fietsen hebben de jongeren een nieuw, duurzaam fietshok ontwikkeld. Dit fungeert als rustpunt, je kunt er de accu van je fiets opladen en het uiterlijk refereert naar het werk van de beroemde Brabantse schilder. Een volgend team werkt op dit moment het concept verder uit.

Klimaatadaptatie

Kimberley van Hoof, eindexamenstudent van Helicon Tilburg, opleiding Stad en Mens, is gaan achterhalen wat jongeren aan klimaatverandering kunnen en willen doen. Zij heeft hiervoor een bijeenkomst georganiseerd met een aantal jongeren, ambtenaren en wethouders. Diverse ideeën zijn besproken en een stap verder gebracht. Op dit moment is You(th) Challenge in een tweetal gemeenten bezig om samen met de jongeren en ambtenaren ideeën daadwerkelijk te realiseren.

Jongerenschouw Schijndel

Vanuit hun intrinsieke motivatie om actief bij te dragen aan fijnere leefomgeving heeft een groep van vier vriendinnen een jongerenschouw in hun eigen woonplaats Schijndel uitgevoerd. De twee belangrijkste uitkomsten waren:

  • Veiligheid: plaatsen van verlichting langs een fietspad tussen Schijndel en Sint-Oedenrode.
  • Werk: lokaal bedrijfsleven en jong talent beter aan elkaar koppelen.

Gezamenlijk wordt nu gekeken of deze initiatieven te realiseren zijn. Voor de verlichting is contact gezocht met de gemeente omdat zij (toevallig) net bezig zijn met een verlichtingsplan. Om jongeren en lokaal bedrijfsleven elkaar beter te laten vinden staat een afspraak met jongerenuitzendbureau JAMwerkt op de agenda.

Sociaal ondernemen in natuur, voedsel en gezondheid

In samenwerking met Starters4Communities, Stichting NFH en Steenfabriek Udenhout wordt gewerkt aan het opstellen van een programma om jongeren en andere veranderaars middels sociaal ondernemerschap bij te laten dragen aan de verbetering van natuur, voedsel en gezondheid. De eerste stap hierin is een presentatie tijdens de Landschapstriënnale 2020 als onderdeel van het Living Lab ‘Helend Landschap’.

Meer informatie over You(th) Challenge is te vinden op de website van Het Groene Woud, Facebook en Instagram.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud