Landschappen van Allure

Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten. De ANV voert het project ‘Groene Win-Win allianties’ uit. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Kloppend Hart in Het Groene Woud, tussen de steden Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Hiervoor werkt de ANV samen met gebiedspartijen zoals het Waterschap, Brabants Landschap en gemeenten. Er wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen en multifunctionele landbouw: maatregelen voor flexibel peilbeheer, duurzaam bodembeheer en duurzaam randen- en bermbeheer.

Op de pagina contact vind je de contactpersonen bij de ANV voor Landschappen van Allure.

... in Het Groene Woud