Boerderijpluim 2017 voor boerderij aan Burgstraat in Best

Publicatiedatum: 20 november 2017

Op donderdag 16 november heeft familie Van Kemenade, eigenaar van de boerderij aan Burgstraat 7 in Best, de Boerderijpluim 2017 in ontvangst mogen nemen. De familie ontving de Boerderijpluim voor de bijzondere prestatie die ze leverde bij de restauratie van hun boerderij. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis van Boxtel, werden tevens drie nieuwe boeken gepresenteerd: Daer uijt hanght den Eijngel, WATER en BROOD en Het Steenen huijs met gebinte, stal ende schuren. De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting de Brabantse Boerderij.

De Boerderijpluim is een initiatief van Stichting de Brabantse Boerderij en werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. Er waren 11 boerderijen geselecteerd die in de afgelopen jaren gerenoveerd, gerestaureerd of herbestemd zijn. Deze werden beoordeeld op o.a. architectuurhistorische, bouwhistorische en landbouwhistorische criteria. Daarnaast werd dit jaar ook gekeken naar de inspanningen die vooral de eigenaar moest doen om het plan gerealiseerd te krijgen. De familie Van Kemenade van de boerderij in Best mocht de Boerderijpluim in ontvangst nemen. Aangenomen wordt dat hun boerderij uit 1650 stamt (maar kan mogelijk ouder zijn). “Naast de ruimtelijke en kwalitatieve aspecten van het uitgevoerde plan, zijn ook de inspanningen van de eigenaar meegewogen”, aldus juryvoorzitter Joop Steenbakkers. De familie kreeg de Boerderijpluim 2017 overhandigd.

Drie nieuwe boeken

Tijdens deze middagbijeenkomst werden drie nieuwe boeken gepresenteerd. Het boek Daer uijt hanght den Eijngel is geschreven door George Dirven, op initiatief van de eigenaren en met ondersteuning van Stichting de Brabantse Boerderij en Stichting Streekfonds Het Groene Woud. Het is een fraaie publicatie die op basis van de archeologie, bouwhistorie en het archiefonderzoek inzicht geeft in de ontwikkeling door de eeuwen heen van de brouwerij, herberg en boerderij en haar bewoners. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Yvo Kortmann, voorzitter Nationaal Landschap Het Groene Woud door Leo Koenraads, mede-eigenaar Den Eijngel.

WATER EN BROOD

De tweede publicatie WATER en BROOD. Putten en bakhuizen in het Hart van Het Groene Woud is een boek over historie én over hernieuwde bouwervaring van waterputten en bakhuizen in Het Groene Woud. Stichting de Brabantse Boerderij is initiatiefnemer van het project en is bij de uitgifte ervan ondersteund door Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en Stichting Brabantse Bronnen. De auteurs zijn George Dirven en Pieter Parel.

Het steenen huijs

Het boek Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuuren. Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde is de derde publicatie die gepresenteerd is. Auteur Wilbert Steenbakkers schrijft in dit rijk geïllustreerde boek over de bouwhistorische onderzoeksresultaten en de achtergronden van de bewoners van bijna 30 boerderijen en schuren in het buitengebied van de gemeente Boxtel. Het boek is een initiatief van de gemeente Boxtel en Stichting de Brabantse Boerderij en werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Heemkundestichting Kèk Liemt en Heemkunde Boxtel.

De eerste exemplaren van deze twee boeken werden door Otte Strouken, voorzitter Stichting de Brabantse Boerderij overhandigd aan Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel.

Groene handdruk Het Groene Woud

Uit handen van wethouder Peter van de Wiel kreeg Stichting de Brabantse Boerderij de groene handdruk van Het Groene Woud overhandigd. Zij ontvingen deze als waardering voor de inspanningen die de stichting levert om de Brabantse boerderij te behouden. Aan deze handdruk is een prijs van € 350,00 verbonden.

Boeken verkrijgbaar

De drie nieuwe publicaties zijn te koop bij uitgever Pictures Publishers via www.picturespublishers.nl en bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde. De boeken van Den Eijngel en WATER en BROOD kosten € 22,50 per stuk. De prijs van het boek Het Steenen huijs met gebinte, stal ende schuuren bedraagt € 34,95.

De boeken zijn mede mogelijk gemaakt door het boekenfonds Het Groene Woud. Eén van de doelstellingen van het boekenfonds is de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud te vergroten. Onder andere door ervoor te zorgen dat mensen kennis hebben over en van daaruit trots zijn op hun prachtige omgeving. Een manier om kennis over Het Groene Woud te ontsluiten en te delen is het maken en uitgeven van boeken die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. De besturen van Stichting Streekhuis en Stichting Streekfonds Het Groene Woud hebben daarom een boekenfonds opgericht, voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud.

Uitreiking Boerderijpluim aan de familie Van Kemenade uit Best door Joop Steenbakkers (R) van Stichting de Brabantse Boerderij. Foto: Ruud van Nooijen.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud