Projecten

Sinds 1 januari 2008 ondersteunt Landschapsfonds Het Groene Woud met de middelen uit dit fonds daadwerkelijk projecten in Het Groene Woud. Hier is overzicht te vinden van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen.

Voor uitgebreide projectbeschrijvingen, berichtgeving uit de media, beeldmateriaal en contactgegevens van de projecten die ondersteund worden of zijn door Stichting Streekfonds Het Groene Woud verwijzen wij u graag naar onze projectenpagina.

 

... in Het Groene Woud