Elderbroek

Het Elderbroek ligt in de gemeente Schijndel. De natuurbossen in het gebied hebben een volledige kruid- en struiklaag. De populierenteelt heeft de bosfauna en -flora door de eeuwen in stand gehouden. Karakteristieke en bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen zijn de slanke sleutelbloem, de eenbes, de bospaardenstaart en de gulden boterbloem. Het Elderbroek is het leefgebied van vogelsoorten als de houtsnip, de grote lijster, de fluiter en de tjiftjaf. Ook de havik is al een aantal jaren een vaste bewoner. 

... in Het Groene Woud