Het Bossche Broek

 

Het Bossche Broek ligt direct tegen het middeleeuwse centrum van ’s-Hertogenbosch aan. Nergens in Nederland ligt een natuurgebied zo dicht bij het centrum van een stad. De moerasgronden vormden vroeger een natuurlijk verdedigingswerk. Vanwege deze grote militaire en strategische betekenis is het gebied zo goed als onaangetast gebleven. Het gebied bevat weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. 

... in Het Groene Woud