Landgoederen 's-Heerenvijvers en De Baest

Landgoed 's-Heerenvijvers is ontstaan in 1672, toen Maarten Christiaan Sweerts de Landas de heerlijkheid Oirschot kocht. Het landgoed ten zuiden van Oirschot bestaat voor een deel uit droog naaldbos. Daarnaast zijn er waterpartijen met voedselarm water. Aan de rand van deze waterpartijen staan koningsvarens.

Landgoed De Baest bestaat uit afwisselend naald- en loofbos met in het centrum een complex van akker- en weidegronden. Het bos is een droge vorm van zomereiken-berkenbos, met planten als blauwe bosbes en hengel. Langs de beken zijn bleeksporig bosviooltje, dalkruid en gewone salomonszegel te vinden. Bekende broedvogels zijn de bosuil, nachtegaal, wielewaal, boomklever, ijsvogel en verschillende spechten.Het landgoed is vrij toegankelijk voor wandelaars, met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis. 

 

... in Het Groene Woud