Bijdrage aanvragen

Projecten binnen Het Groene Woud die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit Landschapsfonds Het Groene Woud, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager 'vriend van Het Groene Woud' zijn of op een andere wijze bijdragen aan het Streekfonds. Ook moet het project bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Uiteraard moet het project worden uitgevoerd in Het Groene Woud, dat wil zeggen in de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Vught of in de drie omliggende steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. 

Klik op voorwaarden Landschapsfonds voor een compleet overzicht van de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. 

Het aanvraagformulier voor een financiële projectbijdrage vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud is hier te downloaden.

Adviesgesprek aanmelding projectidee 

Heb je een mooi projectidee, maar weet je niet goed hoe je dit concreet kunt maken? Meld je idee dan aan bij het streekhuis en doe een verzoek om een adviesgesprek. Het is hiervoor wenselijk om je projectidee met je vragen te plaatsen op Werkplaats Het Groene Woud. Door het aanmelden kun je op een makkelijke manier een eerste aanzet maken tot een projectvoorstel en de medewerkers van het Streekhuis kunnen zich goed voorbereiden op het adviesgesprek. De afspraak voor een adviesgesprek kun je maken met alliantiemakelaar Johan van Cuyck (eerste gesprek gratis, daarna als afdracht op verworven subsidies).

Smeeroliepotje HGW

Het bestuur van Nationaal Landschap Het Groene Woud wil graag ook kleinschalige initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de kernwaarden van Het Groene Woud: natuur, landschap, erfgoed en stad-land verbinding, gekoppeld aan eigen initiatief/zelfwerkzaamheid/energie-vanuit-desamenleving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het tijdsbeslag voor de beoordeling, advisering en besluitvorming met betrekking tot dergelijke initiatieven in verhouding staat tot het gevraagde bedrag.  
Kleinschalige initiatieven in Het Groene Woud kunnen daarom, onder een aantal voorwaarden, een beroep doen op het ‘smeeroliepotje’ van Het Groene Woud. Daarmee kan hun initiatief op een snelle en efficiënte manier worden ondersteund. 

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is hier te vinden.

Aanvragen kunnen gedaan worden door een verzoek te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com

 

 

... in Het Groene Woud