Bijdrage aanvragen

Projecten binnen Het Groene Woud die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit Landschapsfonds Het Groene Woud, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager 'vriend van Het Groene Woud' zijn of op een andere wijze bijdragen aan het Streekfonds. Ook moet het project bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Uiteraard moet het project worden uitgevoerd in Het Groene Woud, dat wil zeggen in de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Heusden, Son en Breugel, Vught of in de drie omliggende steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. 

Klik op voorwaarden Landschapsfonds voor een compleet overzicht van de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. 

Het jaarthema voor 2021 is 'Zandpaden'. Twintig procent van het jaarbudget van het Landschapsfonds is gereserveerd voor aanvragen van projecten binnen dit thema (zie ook voorwaarden Landschapsfonds).

Het aanvraagformulier voor een financiële projectbijdrage vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud is hier te downloaden. Bij toekenning van een bijdrage uit het Landschapsfonds wordt vijf procent advieskosten over het toegekende bedrag in rekening gebracht.

Aanvraagprocedure en vergaderdata

De totale aanvraagprocedure voor een bijdrage vanuit het Landschapsfonds ziet er als volgt uit:

  • Aanvraag indienen via het aanvraagformulier (inclusief alle bijlagen).
  • Aanvraag toelichten in de projectadviescommissie.
  • Bij een positief besluit door het Landschapsfonds: de toekenningsbrief ondertekenen en retourneren.

Voor 2021 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

Landschapsfonds

Projectadviescommissie

Uiterste inleverdatum aanvraag

 22 maart

 3 maart  17 februari

 21 juni

 2 juni  19 mei

 18 oktober

 29 september  15 september

 13 december

 24 november  10 november

 

Adviesgesprek aanmelding projectidee 

Heb je een mooi projectidee, maar weet je niet goed hoe je dit concreet kunt maken? Meld je idee dan aan bij het streekhuis en doe een verzoek om een adviesgesprek. Het is hiervoor wenselijk om je projectidee met je vragen te plaatsen op Werkplaats Het Groene Woud. Door het aanmelden kun je op een makkelijke manier een eerste aanzet maken tot een projectvoorstel en de medewerkers van het Streekhuis kunnen zich goed voorbereiden op het adviesgesprek. De afspraak voor een adviesgesprek kun je maken met project(bege)leider Johan van Cuyck. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden.

Boekenfonds

Stichting Het Groene Woud en Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud beschikken over een eigen boekenfonds, bedoeld voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud. Meer informatie over het boekenfonds vind je op deze pagina.

 

... in Het Groene Woud