Klimaatadaptatie in Het Groene Woud: 14 projecten van start

Publicatiedatum: 16 december 2020

Wateroverlast, hittestress, verdroging, vermindering biodiversiteit: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Met negatieve gevolgen voor zowel mens als natuur. Daarom zijn maatregelen nodig om die negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken: maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. Zoals vergroening van de bebouwde omgeving, wateropvang voor tijdelijke buffering, klimaatbestendige natuurinrichting, vergroten watervasthoudend vermogen van grond, etc. Om dat voor elkaar te krijgen zijn goede, concrete en uitvoeringsgerichte projectplannen nodig. Dat is belangrijk, omdat daarmee het daadwerkelijk realiseren van maatregelen goed kan worden georganiseerd en de benodigde financiering kan worden geregeld.

Klimaatvouchers

Ten behoeve hiervan heeft Het Groene Woud in 2019 en 2020 klimaatvouchers beschikbaar gesteld: een bedrag van maximaal 9000 euro wat door initiatiefnemers kan worden gebruikt om een goed projectplan te laten maken. Ze konden daarvoor een terzake deskundige inhuren. Na goedkeuring van de aanvraag werd de voucher gereserveerd: uitbetaling vond plaats na oplevering en goedkeuring van het projectplan. Daardoor was sprake van een stimulans dat de projectplannen van goede kwaliteit moesten zijn, en gericht op het daadwerkelijk realiseren van fysieke maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. De projecten moesten worden uitgevoerd in een gemeente die deel uit maakt van Het Groene Woud.

In totaal zijn 28 aanvragen ingediend, waarvan voor veertien een klimaatvoucher is gereserveerd. De opgeleverde projectplannen waren allemaal van goede kwaliteit en voldeden aan de vooraf gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Voor een aantal projecten is de uitvoering al gestart in 2020, voor de meesten geldt dat dit vanaf 2021 zal gebeuren.

Projectenoverzicht

 1. Voedselbos d’Ekkers (werkgroep Voedselbos Westakkers Berlicum)
 2. Klimaatbestendige natuurinrichting Dommeldal Boskantseweg (Brabants Landschap)
 3. Afkoppelen regenwater Sint-Michielsgestel (Met Elkaar Voor Mekaar)
 4. Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie (Molenstichting Noord-Brabant)
 5. Wijken van de Toekomst, Middelbeers West (gemeente Oirschot)
 6. Klimaatboom Landschapspark Pauwels (Landschapspark Pauwels/gemeente Tilburg)
 7. Klimaatbestendige natuurontwikkeling Kalverstrepen Kasteren en Espendonk Sint-Oedenrode (Stichting ARK)
 8. Natuurbestendige natuurontwikkeling Kerkakkers Liempde en Gasthuiskamp Sint-Michielsgestel (Stichting ARK)
 9. Inrichting Paardendokter Baest (Brabants Landschap)
 10. Lunchommetjes in ’t Groen op Kraaiven en Vossenberg (Stichting MOED/Midpoint Brabant)
 11. Laat vele bomen groeien in de Gement en Helvoirts Broek (Stichting Podium C)
 12. CO2 Compensatie regio Eindhoven (Agrarische Natuurvereniging Het Goene Woud)
 13. Grondwaterbank (Greenport Midden-Brabant)
 14. Collectieve Kleine Kringloop (Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud)

 

Concreet en uitvoeringsgereed

De klimaatvouchers (totaal € 125.000) zijn beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant en waterschappen De Dommel, Aa & Maas en Brabantse Delta. De organisatie is uitgevoerd door Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud. De regeling is erg succesvol geweest: er zijn 14 kwalitatief goede projectplannen gemaakt die concreet en uitvoeringsgereed zijn, met concrete maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. Op basis van de projectplannen is enorm veel financiering beschikbaar gekomen voor uitvoering van de plannen (€ 4.176.633).

Beeld: Het ontwerp voor de klimaatboom in Landschapspark Pauwels, een van de goedgekeurde projectvoorstellen.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud