Lunchommetjes in ’t Groen op Kraaiven en Vossenberg

Creëren van een aantrekkelijke omgeving voor werknemers om een lunchwandeling te maken, door het aanpassen van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg in Tilburg. Bedrijven zijn bereid een bijdrage te leveren aan de maatregelen voor aanpassing en vergroening van hun bedrijfsomgeving, omdat dat bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers en aan vermindering van hittestress en droogte op de bedrijventerreinen.

Documenten

... in Het Groene Woud