Laat vele bomen groeien in de Gement en Helvoirts Broek

In een totaalplan wordt aangegeven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor aanplant van bomen en struiken in de Gement en het Helvoirts Broek. Op basis daarvan worden concrete activiteiten uitgevoerd voor het planten van (uiteindelijk) 4.000 bomen en struiken, inclusief promotie- en educatieactiviteiten voor het creëren van draagvlak.

Documenten

 

 

... in Het Groene Woud