Wijken van de Toekomst, Middelbeers-West

Vervangen van verouderde riolering door een gescheiden systeem van hemelwater en rioolwater, aanleggen van waterdoorlatende verharding bij parkeerplekken en vervanging van openbaar groen. Tevens krijgen bewoners de gelegenheid om openbaar groen te adopteren.

Documenten

... in Het Groene Woud