PlantenNu in Het Groene Woud 2023

Eén van de doelstellingen van Stichting Landschap Het Groene Woud is om het landschap in Het Groene Woud te versterken daarmee tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan verbetering van de biodiversiteit. Een manier om deze doelstelling te bereiken is het uitvoeren van een beplantingsproject voor (delen van) percelen in het buitengebied van Het Groene Woud. Daarom is hiervoor in januari 2023 het project PlantenNu in Het Groene Woud gestart. Het project wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van Van Gogh Nationaal Park en Trees for All.

Landschapselementen

Binnen de randvoorwaarden van het project kunnen deelnemers een bijdrage krijgen voor het aanplanten van landschapselementen. Denk hierbij onder meer aan hagen, bosplantsoen en eventueel laan- en fruitbomen. Geïnteresseerden worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de initiatiefnemer de beplanting ook kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld. 

Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het perceel gelegen is binnen Het Groene Woud, dus in de driehoek tussen Tilburg-’s-Hertogenbosch-Eindhoven, en er geldt de verplichting om de beplanting in stand te houden. Percelen met een wettelijke verplichting tot landschappelijke inpassing of natuurcompensatie zijn uitgesloten van deelname. Ook privétuinen zijn in principe uitgesloten van deelname, tenzij de inrichting daarvan leidt tot een duidelijke verbetering van het landschap. In dat geval kan sprake zijn van een eigen bijdrage.

Meer weten over het project of anderen enthousiasmeren? Deel dan dit filmpje!

Deelnemen?

Woon je in Het Groene Woud en heb je een locatie in het buitengebied met ruimte voor versterking van landschappelijke waarden door het aanbrengen van beplanting? Meld je dan snel aan! Aanmelden kan via het mailadres plantennu-hetgroenewoud@orbis.nl. Een medewerker van Orbis komt dan bij je langs. Via dit mailadres kun je ook eventuele vragen stellen.

 

Eerste aanplant bij voedselbos Het Loonse Bos in Helvoirt (gemeente Vught) - Foto's: Roel Diepstraten)

 

‘PlantenNu in Het Groene Woud’ is een project van Stichting Landschap Het Groene Woud. Het Groene Woud is één van de grondleggers van Van Gogh Nationaal Park. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Van Gogh Nationaal Park. Daarnaast wordt het project ook ondersteund met een bijdrage van Trees for All. Trees for All zet zich in voor verbetering van klimaat, biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden door het stimuleren van het aanplanten van bomen. Voor de praktische uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met mensen van Orbis. Zij zorgen o.a. voor het contact en afspraken met deelnemers, beplantingsplannen, het uitleveren van de beplanting en beplantingadvies.

 

... in Het Groene Woud