Kennisdossiers

Kennisdossier Biomimicry

Biomimicry NL is de biomimicry expert in Nederland en werkt samen met bedrijven en overheden aan icoonprojecten die de potentie van biomimicry bevestigen. Het doel is om de genialiteit van de natuur in te zetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. 

Het Groene Woud organiseerde op 24 januari 2017 een themabijeenkomst over Biomimicry. Hieronder de bijbehorende documentatie.

Op 21 november 2017 deed de Biomimicry Experience Tour Het Groene Woud aan. Hier onder een aantal presentaties, verslagen en meer info.

 

Kennisdossier natuurlijk spelen

Kennisdossier coöperaties

Kennisdossier fondsen

Kennisdossier generatietuinen

Kennisdossier buurtmoestuinen

Kennisdossier andere valuta

Kennisdossier nieuwe businessmodellen

 

... in Het Groene Woud