Onze Energie Ons Landschap

De aarde heeft hulp nodig om verdere opwarming tegen te gaan. De energietransitie is al in gang gezet, onder meer door ontwikkeling en inzet van duurzame energiebronnen. In Nederland bestaat de wens om die duurzame energiebronnen goed in te passen in het landschap. Onze Energie Ons Landschap gaat een stap verder: we stimuleren de ontwikkeling van gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. Dat betekent dat mens, natuur en landschap ervan kunnen mee profiteren.

Energieproductie: daar profiteert de omgeving van

Met Onze Energie Ons Landschap onderzoeken we de potentie van energielandschappen. Dit zijn landschappen waarin energieproductie plaatsvindt die direct wat oplevert voor omwonenden en de omgeving (natuur/landschap). Want dat is waar we naartoe willen: lokale energieopwekking van en voor de gemeenschap die ervoor zorgt dat de totale omgeving erop vooruit gaat, ook economisch. Daarmee dagen we onszelf uit om heel breed naar ons landschap te kijken. Om veel integraler met gebiedsontwikkelingen bezig te zijn waarin energieproductie als aanjager en ‘hulpmotor’ fungeert.

Dit is wat we gaan doen

Onze Energie Ons Landschap bestaat uit een Landschapslaboratorium tijdens de Landschapstriënnale 2021, interactieve bijeenkomsten en een Design Challenge. Via Facebook bouwen we bovendien aan een online community. Kunst en creativiteit lopen als een rode draad door alle onderdelen heen. De inzet van kunstenaars helpt om vernieuwende ideeën, qua proces en ontwerp, voor de energietransitie te ontwikkelen en het draagvlak voor de energietransitie te vergroten.

ACTIVITEITEN

  • Landschapslaboratorium tijdens Landschapstriënnale 2021

Op 16 april 2021, tijdens de Landschapstriënnale 2021, is Onze Energie Ons Landschap één van de tien Landschapslaboratoria van dit festival. Een dag lang richten we online en voor een breed publiek de schijnwerper op de ontwikkeling van energielandschappen in Nederland en specifiek in het toekomstige Van Gogh NP. Onze partners verzorgen de interactieve sessies die vooral zijn bedoeld voor professionals zoals bestuurders, ambtenaren, adviseurs en ondernemers. Andere sessies op deze dag zijn ook voor ‘de brede gemeenschap’ van betrokkenen en geïnteresseerden die al actief zijn in hun gemeenschap of dat juist willen worden.

Terugkijken?

De Landschapstriënnale is inmiddels achter de rug. Gelukkig heeft Onze Energie Ons Landschap de beelden nog. Bekijk op https://landschapstriennale.com/editie-2021/live-stream-gemist/5/ het ochtendprogramma. Nieuwsgierig naar het middagdeel? Dat is hier te vinden: https://landschapstriennale.com/editie-2021/live-stream-gemist/4/

  • Interactieve bijeenkomsten

Tijdens de Landschapstriënnale 2021 organiseren de partners in Onze Energie Ons Landschap interactieve bijeenkomsten. Ze gaan stuk voor stuk over de ruimtelijke, natuurlijke en maatschappelijke veranderingen die de energietransitie van ons vraagt.

  1. Interactieve bijeenkomst ‘Energie en landschap,een complexe puzzel - Ervaringen uit grote energieprojecten’ (door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Noord-Brabant, Brabant geeft Energie);
  2. Interactieve bijeenkomst ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’ (door Energietuinen Nederland en het Groen Ontwikkelfonds Brabant);
  3. Interactieve bijeenkomst ‘Erfgoed geeft inspiratie en energie’ (door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer);
  4. Interactieve bijeenkomst ‘Bedrijventerreinen en agrariërs’ (door adviesorganisatie Segon);
  5. Interactieve bijeenkomst ‘Regionale Energie Strategie en Landschap’ (door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en Staatsbosbeheer);
  6. Interactieve bijeenkomst 'Design challenge' (door KunstLoc en Staatsbosbeheer).

Elke interactieve bijeenkomst biedt kennis, inzicht én verrassing. Want aan elke interactieve bijeenkomst koppelen we een creatief brein van de The TURN CLUB, een organisatie van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars die met verbeeldingskracht en vindingrijkheid willen bijdragen aan de energietransitie.

  • Design Challenge

Onder de paraplu van Onze Energie Ons Landschap vindt een Design Challenge plaats die we samen met KunstLoc en Staatsbosbeheer verzorgen. Begin 2021 zijn zes teams geselecteerd die een veelbelovend ontwerp maakten voor een geluidswal bij de Strabrechtse Heide aan de A67. Deze moet zowel energie opwekken als het landschap verbeteren. Vanaf 16 april zijn de resultaten te bezichtigen bij Natuurpoort De Plaetse in Heeze-Leende. De interactieve bijeenkomst op 16 april tijdens de Landschapstriënnale staat in het teken van het toepassen van ontwerpkracht in het Nederlandse landschap. Ook de gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat zijn bij deze Challenge betrokken.

  • Online community

Onderdeel van Onze Energie Ons Landschap is de ontwikkeling van een online community op Facebook van bevlogen geïnteresseerden, kritische denkers en andere betrokkenen. Hier kunnen zij snel en eenvoudig relevante informatie, meningen en hersenspinsels met elkaar delen over gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. Ons Landschapslaboratorium, de Design Challenge en de interactieve bijeenkomsten bieden straks genoeg stof tot nadenken, brainstormen en discussiëren.

Partners

Partners in Onze Energie Ons Landschap zijn:

Op deze pagina stellen de partners zich nader voor.

Daarnaast verlenen diverse specialisten in energie en duurzaamheid hun medewerking aan initiatieven die we ontplooien.

Onze Energie Ons Landschap en ECCO

Onze Energie Ons Landschap is één van de initiatieven van ECCO. Dit door Europa mede gefinancierde project ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. In ECCO gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De financiële steun voor de projecten en resultaten die de lokale energiegemeenschappen boeken, komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ze wordt verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer informatie: www.eccohetgroenewoud.nl

 

... in Het Groene Woud