Hoe kan ik als grondeigenaar deelnemen?

Agrarische ondernemers en andere grondeigenaren hebben een gezond toekomstperspectief nodig en zijn tegelijkertijd gebaat en betrokken bij een fraai landschap en een prettige leefomgeving. Hiervoor is het bedrijfslandschapsplan ontwikkeld. Een bedrijfslandschapsplan biedt een grondeigenaar de mogelijkheid om zijn rol als landschapsbeheerder nu en in de toekomst optimaal in te passen in de bedrijfsvoering. Met de ontwikkeling van een bedrijfslandschapsplan levert een agrariër een vrijwillige bijdrage aan de versterking van de relatie tussen de stad en het platteland. Het is ook een invulling van Maatschappelijk Verantwoorden ondernemen.

Een bedrijfslandschapsplan komt tot stand door vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De vraag naar landschapselementen en recreatieve paden moet passen in de bedrijfsvoering van de agrariërs en in balans zijn met de ruimte en de grond van agrariërs en andere grondeigenaren.

Voor de aanleg en het onderhoud van natuur- en landschapselementen op bedrijfsgrond is een vergoeding beschikbaar. Ook wordt binnen ieder bedrijfslandschapsplan gestreefd naar toevoeging van extra grond aan het bedrijf.

Een bedrijfslandschapsplan resulteert in een ondertekend Deltacontract, waarin exact is vastgelegd op welke wijze de betreffende grondeigenaar een bijdrage levert aan de aanleg, het beheer en het onderhoud van landschapselementen op zijn (bedrijfs)perceel. Een deltacontract wordt bij voorkeur afgesloten voor een periode van dertig jaar. Dit biedt zekerheid aan de grondeigenaar en zekerheid voor het landschap.

Voor meer informatie over het bedrijfslandschapsplan kunt u contact opnemen met Ralph Akkermans van DLG via R.M.J.Akkermans@dlg.nl of 06-52335621.

... in Het Groene Woud