Organisatie

Stichting Streekhuis Het Groene Woud is in Het Groene Woud de opdrachtgever van het Deltaplan voor het Landschap, dat wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. Vanuit Stichting Streekhuis is de Stuurgroep gedelegeerd, die op strategisch en tactisch niveau sturing geeft aan het Deltaplan voor het Landschap. De Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het project en voor het afsluiten van de bedrijfslandschapsplannen met agrariërs/grondeigenaren. Voorzitter van de stuurgroep is Ger van de Oetelaar, lid van het dagelijks bestuur van Stichting Streekhuis.

Naast de stuurgroep is het projectteam actief. Het heeft een adviserende functie naar de Stuurgroep toe en voert voorbereidende werkzaamheden voor de verschillende projecten uit. Projectleider van het projectteam en procesbegeleider van het Deltaplan is Nellie Raedts.

Proces-/projectmanager gebiedsontwikkeling landelijk gebied
Nelly Raedts
06 302 38 754

Stuurgroep Deltaplan voor het Landschap
Ger van den Oetelaar (voorzitter)
0411 632043
vandenoetelaar@wxs.nl

Contactpersoon inwoners pilotgebied Moerenburg-Heukelom
Ynte Bekema
06 291 59 063 
y.bekema@dlg.nl

Contactpersoon bedrijfslandschapsplannen
Ralph Akkermans
06 523 35 621
R.M.J.Akkermans@dlg.nl

 

... in Het Groene Woud