Kloppend Hart van Het Groene Woud

Online slotevenement op 26 juni 2020

Op 26 juni 2020 is het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud afgesloten met een feestelijk slotevenement. Omdat in groten getale samenkomen niet mogelijk was, zaten alle genodigden in kleine groepjes met een borrel en een hapje thuis voor de buis. Zij werden getrakteerd op een boeiend, vermakelijk en interactief live programma dat vanuit De Serenade in Liempde werd uitgezonden. Op alle locaties waar mensen samen keken, is vooraf een verrassingsdoos afgegeven met lekkere hapjes en drankjes.

De uitzending werd gemaakt voor alle betrokken organisaties, medewerkers en vrijwilligers die in de afgelopen jaren een bijdrage leverden aan de verschillende deelprojecten van het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud. In totaal meldden 180 personen zich aan voor het live programma dat bestond uit een ‘reis’ door het Kloppend Hart-gebied, compleet met reportages, interviews en live muziekoptredens. De presentatie was in handen van de bij het Kloppend Hart-betrokken wethouders Peter van de Wiel (gemeente Boxtel) en Marc van Schuppen (gemeente Best).

Bekijk hier het beeldmateriaal van het online slotevenement:

Projecten Kloppend Hart van Het Groene Woud

De volgende 13 projecten zijn gerealiseerd binnen het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud:

1. Het edelhert, de koning van Het Groene Woud

2. Ecoduct De Mortelen

3. Groene Win-Win allianties

4. Reanimatie van verloren erfgoed

5. Liempde, Gastvrij hart van Het Groene Woud

6. Groot Duijfhuis

7. Natuur- en Recreatiepark De Scheeken, bij De Vleut

8. Land van Bosch

9. Duizendjarig Woud - Kunst aan de Dommel

10. Natuurexperience Lennisheuvel

11. Fietspad en brug Bobbenagelseweg

12. Park Stapelen

13. Natuurgebied Dommelbimd

 

 

Kloppend Hart van Het Groene Woud

Het Uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud was een van de vier projecten uit Het Groene Woud waarvan de aanvraag in 2013 door de provincie Noord-Brabant werd gehonoreerd voor het investeringsprogramma Landschappen van Allure. Bekijk het ingediende investeringsvoorstel.

Van 2014 tot 2020 is het uitvoeringsprogramma gerealiseerd. De doelstelling van het programma was het ecologisch, toeristisch/recreatief en sociaal economisch verbinden en versterken van de natuurkernen in Het Groene Woud en het omliggende cultuurlandschap. Overheden, (vrijwilligers)stichtingen, ondernemers en enthousiaste bewoners werkten intensief samen om het landschap allure te geven. Dit resulteerde in aaneengesloten en toegankelijke natuurgebieden, groot wild, gastvrije kernen en tot leven gewekt erfgoed. Mooie resultaten die te danken zijn aan saamhorigheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Van gebroken naar kloppend hart

Kloppend Hart van Het Groene Woud heeft ervoor gezorgd dat de natuurkern van Het Groene Woud door middel van een ecoduct over de spoorlijn tussen Best en Boxtel is samengesmeed tot één aansluitend natuurgebied van allure met hoge landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Door opheffing van de barrièrewerking van de spoorlijn (en eerder van de A2) werd een gebied, dat aangemerkt kon worden als een ‘gebroken hart’, weer tot een ‘kloppend hart’ gemaakt. De herintroductie van het edelhert in De Scheeken tussen Liempde en Best was de kers op de taart van het programma en vormde het symbool en de aanjager van de gebiedsontwikkeling. Samen met de 11 andere projecten binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud is de kwaliteit, beleving en economie van Nationaal Landschap Het Groene Woud verhoogd naar een bijzonder hoog niveau. Het projectgebied vormt met de natuurkernen de Mortelen, de Scheeken, het Dommeldal en de Geelders werkelijk het ‘kloppend hart’ van Het Groene Woud. Dit groene hart van ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg is als vestigingsfactor van onschatbare waarde voor al die mensen, bedrijven en instellingen die in en rondom dit gebied leven, werken en recreëren.

Bekijk hier het fimpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, zoals dat op 25 januari 2019 te zien was tijdens de slotmanifestatie van Landschappen van Allure in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

 

 

... in Het Groene Woud