Dagprogramma

Hieronder vind je het volledige dagprogramma van het Landschapslaboratorium Onze Energie Ons Landschap op 16 april 2021

Je kunt je tot uiterlijk 9 april a.s. (maar liefst eerder) aanmelden voor het Landschapslaboratorium Onze Energie Ons Landschap.

Let op:

  • Je kunt je aanmelden voor het gehele programma. Op 16 april is het dan mogelijk aan de onderdelen van je keuze deel te nemen.
  • Voor deelname aan de interactieve bijeenkomsten (nummers 1 tot en met 6) moet je bij aanmelding expliciet het betreffende nummer PLUS de titel van de sessie vermelden. De deelname aan een aantal sessies is gemaximeerd.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v.

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • De naam van je organisatie
  • In geval van interactieve bijeenkomst: titel en bijbehorend nummer

In de aanloop naar 16 april ontvang je dan alle praktische informatie over je online deelname.

Programma

09.00 – 09.15    Inloop 

09.15 – 09.30    Ontvangst en intro op het programma. Gastheer: Eric Luiten.

09.30 – 10.30    De stand van zaken      

Hoe staat het met onderwerpen als de RESsen, het klimaatakkoord en de Zonnewijzer?    

In een korte filmische presentatie geven we je inzicht in zaken als de RES, het Klimaatakkoord en de Zonnewijzer. Dit vormt de input voor het daarop volgende panelgesprek met Jannemarie de Jonge, Anne-Marie Rakhorst, Sven Stremke en Lorenzo Squitani. Gespreksleider: Eric Luiten, voorzitter van de stichting Landschapstriënnale Nederland.

Het panel bespreekt de energietransitie, de impact op het landschap, de weerstand én de ambities uit onder meer het Klimaatakkoord dat juist een grote mate van ‘eigendom’ wil creëren bij de gemeenschap. Ook het beleid komt ter sprake waarin ‘kwaliteitsverbetering van de omgeving’ vaak een belangrijke doelstelling is. Dat blijkt moeilijk, ondanks de vele voorbeelden die laten  zien hoe het goed kan gaan en ondanks de tools die er zijn om het beter te doen. De vraag die dan ook voorbij komt: waarom worden die onvoldoende gebruikt?

10.30 – 11.00    Ontwerpend onderzoek naar Energielandschappen

Een filmische presentatie over afstudeeronderzoek van de WUR en de Academie voor Bouwkunst en een korte live ‘lecture’.

Centraal binnen deze Landschapstriënnale staat, naast het toevoegen van creativiteit en aandacht voor de rol van de gemeenschap, het beter gebruik maken van ontwerpend onderzoek als een krachtig middel om tot een sterk en duurzaam landschap te komen. U wordt meegenomen door Sven Stremke, universitair hoofddocent bij Wageningen University en hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam. Hij praat u via een korte presentatie van afstudeerprojecten, een lecture en een gesprek bij.

Dit zijn de projecten (tekst, beeld en videopitch) over energielandschappen van de studenten:

11.00 – 12.30    Interactieve bijeenkomst #1 ‘Energie en landschap, een complexe puzzel. Ervaringen uit grote energieprojecten

11.00 – 12.30    Interactieve bijeenkomst #2 ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’

11.00 – 12.30    Interactieve bijeenkomst #4 Verduurzaming van het bedrijvenlandschap

12.30 – 13.00    Stiftenstrijd Staatsbosbeheer i.s.m. Young NVTL

Deelnemende teams geven met korte vlogs een eerste impressie van hun werk. Later op de dag (15.30 – 16.00) presenteren ze via korte ‘pitches’ hun ideeën, gevolgd door een panelgesprek (16.30 – 17.15 uur) waar een eerste korte beoordeling plaatsvindt.

13.00 – 14.30    Interactieve bijeenkomst #3 ‘Erfgoed geeft inspiratie en energie’                        

13.00 – 14.30    Interactieve bijeenkomst #5 Regionale Energie Strategie en Landschap                         

14.30 – 15.30    Interactieve bijeenkomst #6 Design Challenge, de resultaten

15.30 – 17.15    Slotprogramma             

15.30 – 16.00    Stiftenstrijd Staatsbosbeheer i.s.m. Young NVTL

Deelnemende teams presenteren via korte ‘pitches’ hun ideeën. Om 16.30 uur volgt een eerste, korte beoordeling.

16.00 – 16.30    Theater!

Inderdaad tijd voor theater. Merlijn Twaalhoven verzorgt een korte voorstelling met een eerste proeve van een alternatieve manier om landschap te beleven. Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om meer creativiteit aan het ontwerp en gebruik van het landschap toe te voegen. De grote maatschappelijke uitdagingen vragen om meer dan wat we tot op heden weten en kunnen. We hebben Merlijn gevraagd om nieuwe inzichten. Hij vertelt over ‘hoe alles energie is’, hoe we daar nu en in de toekomst mee om kunnen gaan en hoe we de wereld willen en kunnen achterlaten voor onze kinderen. In zijn voorstelling wordt hij ondersteund door het muzikale trio Ears Wide Open.

Martijn is mede-initiator van de TURN Club, een kunstenaarscollectief dat maatschappelijke vraagstukken aan wil pakken met een kunstenaarsmindset. Deze voorstelling is onderdeel van een grotere audiotour in het landschap. Bedoeld als bezinning en inspiratie voordat je aan het ontwerpen gaat. Het geheel komt later in het jaar beschikbaar.

Dit Landschapslaboratorium is een moment in de tijd. We proberen andere inzichten en inspiratie te geven om het in de toekomst anders en vooral beter te doen. Geïnspireerd door het gehele programma, de input van jonge professionals en de voorstelling van Merlijn wordt onder aanvoering van Eric Luiten een gesprek gevoerd. Een gesprek over: wie is verantwoordelijk, wie neemt actie. En vooral: hoe kunnen we de inspiratie van dit landschapslaboratorium in de praktijk gebruiken? Aan dit gesprek nemen deel: Jannemarie de Jonge , Kristel Lammers en Rick van den Berg (Provincie Noord-Brabant). 

16.30 - 17.15    Hoe verder?

Dit Landschapslaboratorium is een moment in de tijd. We proberen andere inzichten en inspiratie te geven om het in de toekomst anders en vooral beter te doen. Geïnspireerd door het gehele programma, de input van jonge professionals en de voorstelling van Merlijn wordt onder aanvoering van Eric Luiten een gesprek gevoerd. Een gesprek over: wie is verantwoordelijk, wie neemt actie. En vooral: hoe kunnen we de inspiratie van dit landschapslaboratorium in de praktijk gebruiken? Aan dit gesprek nemen deel: Jannemarie de Jonge , Kristel Lammers en Rick van den Berg (Provincie Noord-Brabant).                   

17.15   Trialoog Onze Energie Ons Landschap

De landschapslaboratoria worden verbonden via een reis van de spreekwoordelijke Brabantse Platte Kar. Hierop vindt in een trialoog een afsluitend gesprek plaats met Jannemarie de Jonge, Theo Gorissen en Sven Stremke onder leiding van Elisabeth van den Hoogen. Gezamenlijk duiden zij het laboratorium. Het gesprek is live te volgen (en kan later nog worden teruggekeken). Let op: Dit onderdeel wordt verzorgd door het Kernteam van de Landschapstriënnale en niet door dit Landschapslaboratorium. Check www.landschapstriennale.com om dit onderdeel te kunnen volgen.

 

 

... in Het Groene Woud